English

Nova House

Stichting Nova House richt zich op het begeleiden van mensen die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij het invullen van hun dagelijkse leven. In een stabiele en veilige omgeving begeleiden we bij de dagelijkse invulling en zelfredzaamheid in de breedste zin van het woord: persoonlijke verzorging, besluitvorming, regelmaat, voeding, impulsbeheersing en daginvulling.

De drie pijlers zijn:

  • ondersteuning bij (geestelijke-) gezondheid
  • veilige huisvesting
  • ondersteuning bij sociaal maatschappelijke zaken

Nova House is een sober living house, het gebruik van middelen als alcohol en drugs is nadrukkelijk verboden.