English

Programma

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en een aantal bouwstenen die van toepassing zijn op de individuele situatie. Een intakegesprek zal leiden tot een plan van aanpak met een einddoel, een stappenplan en een tijdspad.

Naast emotionele zaken als geestelijke groei en relationele (familie) betrekkingen komt ook ondersteuning bij deelname aan het maatschappelijke leven aan bod. In alle gevallen is de kern van het programma een regelmatige dagbesteding en veilige thuissituatie. Hiervoor geldt een aantal huisregels waarvan nooit wordt afgeweken. De belangrijkste is natuurlijk volledige abstinentie maar ook zaken als het actief deelnemen aan het huishouden en sociaal gedrag komen aan de orde. Er wordt gemeenschappelijk gegeten en er is kookbegeleiding. De wekelijkse housemeetings dragen bij tot een goede stemming in huis.

De begeleiders hebben een universitaire graad, opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening en/of een counselor-opleiding.