English

CliŽntenraad en klachtenprocedure

Nova House ontwikkelt zich mede door input van de CliŽntenraad. Deze wordt gekozen uit de cliŽnten en zorgt ervoor dat wensen, aanmerkingen en klachten afdoende worden behandeld door Nova House medewerkers.

Middels Client Tevredenheid Onderzoek (CTO) zal periodiek de gang van zaken worden getoetst.
Indien er klachten zijn zal de raad erop toezien dat deze bij de juiste mensen komen. Eventueel zal de Raad van Bestuur van Nova House worden geÔnformeerd.